Koje se valute mogu koristiti za polaganje sredstava na moj trgovački račun pomoću Novčanika?

Sredstva se mogu položiti na vaš trgovački račun u jednoj od pet valuta (USD, EUR, CHF, GBP ili ZLATO) odabirom kao izvora za polaganje odgovarajućeg tranzitnog računa.