Koje se valute mogu koristiti za polaganje sredstava u Novčanik?

Novčanik podržava 5 vrsta tranzitnih računa u USD, EUR, CHF, GBP i GOLD. Ako se valuta položenih sredstava razlikuje od valute tranzitnog računa, sredstva će se pretvoriti prema internim tečajevima Društva.