Jeste li politički izložena osoba (PEP)?

POLI TIKALNO IZLOŽENA OSOBA (PEP) fizička je osoba kojoj je ili joj je povjerena istaknuta javna funkcija:

 1. Šefovi država, šefovi vlada, ministri i zamjenici ili pomoćnici ministra;
 2. Saborski zastupnici ili slična zakonodavna tijela;
 3. Članovi upravnih tijela poli tičkih stranaka;
 4. Članovi vrhovnih sudova, ustavnih sudova ili drugih pravosudnih tijela na visokoj razini, na čije odluke se ne može daljnja žalba, osim u iznimnim okolnostima;
 5. Članovi revizorskih sudova ili odbora cent ral banaka;
 6. Veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici u oružanim snagama;
 7. Članovi upravnih, upravljačkih ili nadzornih tijela državnih poduzeća;
 8. Direktori, zamjenici direktora i članovi odbora ili ekvivalentna funkcija međunarodne organizacije;
 9. Gradonačelnici.

Članovi uže obitelji:

 1. Supružnik ili osoba s kojom žive u zajednici najmanje godinu dana,
 2. Djeca i njihovi supružnici ili osobe s kojima žive u zajednici najmanje godinu dana,
 3. Roditelji.

Osobe za koje se zna da su bliski suradnici PEP-a:

 1. Svaka fizička osoba za koju se zna da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim osobama ili pravnim aranžmanima ili bilo kojim drugim bliskim poslovnim odnosima s PEP-om.
 2. Svaka fizička osoba koja ima isključivo stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim aranžmanom za koji se zna da je uspostavljen u korist de facto PEP-a.

Ako je osobi prestala povjeravati istaknutu javnu funkciju na razdoblje od najmanje jedne godine, takva se osoba neće smatrati poli tički izloženom.