Što je politički izložena osoba (politically exposed person – PEP)?

Politički izložena osoba (PEP) je fizička osoba kojoj je ili joj je povjerena istaknuta javna funkcija:

 1. Šefovi država, šefovi vlada, ministara i zamjenika ili pomoćnika ministara;
 2. Zastupnici u državnom parlamentu ili u sličnim zakonodavnim tijelima;
 3. Članovi upravnih tijela političkih stranaka;
 4. Članovi vrhovnih sudova, ustavnih sudova i drugih pravosudnih tijela na visokoj razini čije odluke nisu predmet daljnje žalbe, osim u iznimnim okolnostima;
 5. Članovi revizorskih sudova ili uprava središnjih banaka;
 6. Veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici u oružanim snagama;
 7. Članovi administrativnih, upravnih i nadzornih tijela poduzeća u državnom vlasništvu.
 8. Direktori, zamjenici direktora i članovi odbora ili osobe koje su na usporedivim funkcijama u međunarodnim organizacijama i tijelima;
 9. Gradonačelnici.

Članovi uže obitelji:

 1. Bračni drug ili osoba s kojom žive zajedno najmanje godinu dana,
 2. Djeca i njihovi bračni drugovi, odnosno osobe s kojima žive najmanje godinu dana,
 3. Roditelji.

Osobe za koje se zna da su bliski suradnici PEP-a:

 1. Svaka fizička osoba za koju se zna da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim osobama ili pravnim aranžmanima ili bilo koji drugi bliski poslovni odnos s PEP-om.
 2. Svaka fizička osoba koja ima isključivo stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim odnosom, za koji se zna da je osnovan za de facto račun PEP-a.

Ako je osobi prestala biti povjerena istaknuta javna funkcija u razdoblju od najmanje godinu dana, ta se osoba ne smatra politički izloženom.