Kako osiguravate sigurnost mojih osobnih podataka?

Naša tvrtka primjenjuje modernu SSL (Secure Sockets Layer) tehnologiju koja se koristi kako bi se zajamčila sigurnost informacija koje pružate. SSL tehnologija pruža pouzdanu zaštitu i sprječava pristup i krađu vaših osobnih podataka od strane trećih osoba. Neprestano poboljšavamo naše sigurnosne tehnologije kako bismo izbjegli nezakonitu infiltraciju u sustav i uklonili svaki neovlašteni pristup našoj bazi podataka.

Detaljnije informacije o sigurnosti vaših sredstava i osobnih podataka možete pronaći na stranicama „Pravila o privatnosti” i „Sigurnost vašeg novca” na našim internetskim stranicama.