Kako osiguravate sigurnost mojih osobnih podataka?

Naša tvrtka implementira modernu SSL (Secure Sockets Layer) tehnologiju, koja se koristi za jamčenje sigurnosti podataka koje dajete. SSL tehnologija pruža pouzdanu zaštitu i sprječava pristup i uklanjanje vaših osobnih podataka od strane trećih strana. Neprekidno poboljšavamo svoje sigurnosne tehnologije kako bismo izbjegli nelegalni prodor u sustav i eliminirali neovlašteni pristup našoj bazi podataka.

Detaljnije informacije o sigurnosti vaših sredstava i osobnim podacima mogu se naći na stranicama " Politika privatnosti " i " Sigurnost vašeg novca ".