Što ako nemam skeniranih fotografija svojih dokumenata?

Dokument možete jednostavno digitalizirati kamerom, mobilnim telefonom ili web-kamerom.

Međutim, gore navedene metode ne jamče uvijek visokokvalitetne slike. Stoga prije slanja digitaliziranih dokumenata provjerite jesu li svi potrebni podaci na fotografijama jasno vidljivi.

Detaljnije upute i sve uvjete za verifikaciju potražite na stranici „Verifikacija” na našem internetskim stranicama.