Koliko vremena traje provjera?

Potpuna provjera traje 2 radna dana.