Kako mogu potvrditi svoju adresu na RoboMarketsu?

Za potvrdu adrese:

  1. Idite na stranicu „Verifikacija” vašeg Prostora za članove.
  2. Ispunite obrazac za potvrdu adrese.
  3. Priložite kopiju u boji dokumenta koji potvrđuje vašu adresu stanovanja.
  4. Potvrdite slanje obrasca.

Postupak verifikacije traje do 2 radna dana. Nakon dovršetka postupka verifikacije bit ćete obaviješteni e-poštom o uspješnoj verifikaciji ili će vam biti postavljena neka pitanja kojima je svrha dobiti pojašnjenja.

Popis uvjeta i dokumenata potrebnih za verifikaciju adresa možete pronaći na stranici „Verifikacija” na našim internetskim stranicama.