Što je potpuna verifikacija i čemu služi?

Verifikacija je dokumentarna potvrda vaših osobnih podataka.

Glavna je svrha verifikacije povećati razinu sigurnosti vaših sredstava i živog računa. Također, verificirani klijenti dobivaju pristup nekolicini dodatnih usluga. Postupak verifikacije sastoji se od dva koraka: jedan za verifikaciju vašeg identiteta (dokumentarna potvrda vašeg identiteta) i jedan za potvrdu vaše adrese (dokumentarna potvrda vaše trenutne adrese prebivališta).