Koje načine polaganja i povlačenja sredstava nude RoboMarkets?

Sredstva se mogu položiti na račun ili povući s njega putem bankovnog prijenosa, elektroničkog plaćanja ili bankovnih kartica. Kompletan popis metoda dostupnih za prijenos sredstava nalazi se na stranici " Polog / povlačenje ".