Koja je svrha korespondentnih banaka? Kako odabrati korespondentnu banku?

Svrha korespondentne banke je obavljanje financijskih poslova na temelju korespondentnog ugovora u ime druge banke. Možete odrediti neku određenu korespondentsku banku za prijenos, u slučaju da su uvjeti te banke prikladniji za vas. Na primjer, iznos provizije može biti niži.