Koja je svrha odgovarajućih banaka? Kako mogu odabrati odgovarajuću banku?

Svrha odgovarajuće banke je obavljanje financijskih poslova na temelju dopisnog ugovora u ime druge banke. Možete odrediti neku odgovarajuću banku za prijenos, u slučaju da su uvjeti ove banke prikladniji za vas. Na primjer, iznos provizije može biti niži.