Koliko vremena traje postupak povlačenja?

Izvršenje zahtjeva za ručno povlačenje s računa Klijenta provodi Odjel za financije od 9.00 do 17.00 (EET) u radnom vremenu Društva, u roku od 1 radnog dana od dana potvrde odgovarajućeg zahtjeva za povlačenje tih sredstava. u prostoru klijentovih članova.

Također, naši klijenti mogu koristiti automatski sustav povlačenja . Sustav automatskog povlačenja usluga je automatske obrade zahtjeva za povlačenje koji omogućava smanjenje vremena prijenosa sredstava na 1 minutu. Zahtjevi se mogu obrađivati ne samo u radno vrijeme, već i vikendom, praznicima, pa čak i noću.