Winst deel Bonus - De regels van het programma

Het programma is alleen toegankelijk voor professionele klanten.

 1. Algemene voorwaarden
  1. De Winstdeel Bonus is een extra krediet dat klanten kunnen ontvangen wanneer zij een willekeurig bedrag op hun rekening storten. Bovendien kan het extra krediet worden gebruikt tijdens de "drawdown".
  2. De bonus kan worden verkregen op MetaTrader 4- en MetaTrader 5-rekeningen (ECN-rekeningen nemen niet deel aan het programma).
  3. De bonus kan niet worden ontvangen op een rekening waarop al extra middelen staan van andere promoties.
  4. De bonus wordt automatisch overgemaakt naar de rekening van de cliënt wanneer hij geld stort op zijn handelsrekening, op voorwaarde dat de cliënt de optie "Winstdeel bonus" heeft geselecteerd bij het invullen van het stortingsformulier.
  5. Een bonus kan alleen worden verkregen als de klant een storting doet via het automatische stortingssysteem in zijn klantenzone. Andere stortingsmethoden nemen niet aan het programma deel.
  6. De totale Winstdeel Bonus op een enkele rekening kan (afhankelijk van de rekeningvaluta) tot 10,000 USD / 10,000 EUR / 7,800 GOLD bedragen. Het maximum aantal bonussen op één rekening is 20.
  7. Het maximum van de Winstdeel Bonus op alle rekeningen samen die aan dezelfde klant toebehoren is (afhankelijk van de valuta van de rekening) 20.000 USD / 20.000 EUR / 15.600 GOLD. Het maximum aantal bonussen op alle rekeningen samen is 100.
 2. Werken met Winstdeel Bonus
  1. Indien de klant een actieve bonus op zijn rekening heeft, wordt het totale saldo van de rekening opgesplitst in delen: eigen middelen van de klant en bijkomende middelen.
  2. De som van het eigen vermogen van de klant is het gedeelte van het kapitaal op de rekening dat afkomstig is van het eigen geld van de klant.
  3. De verhouding tussen deze twee delen wordt gebruikt voor verdere berekeningen. De ratio wordt herberekend na elke saldo transactie (storting (met of zonder bonus) / opneming) en telkens wanneer de Winstdeel bonus wordt geannuleerd of aan de eisen van het programma wordt voldaan.
   1. Wanneer de klant geld stort op zijn rekening, wordt het gestorte bedrag toegevoegd aan het eigen vermogen van de klant. Het bedrag van de winstdeel bonus vormt een nieuw aandeel dat afzonderlijk in aanmerking wordt genomen voordat de bonus wordt geannuleerd of aan de eisen voor het handelsvolume wordt voldaan.
   2. Wanneer de klant geld opneemt, wordt het opgenomen bedrag in mindering gebracht op het eigen vermogen van de klant.
   3. Nadat de klant heeft voldaan aan de eisen met betrekking tot het handelsvolume, wordt het bedrag van de bonussen toegevoegd aan het eigen vermogen van de klant.
  4. Zowel de eigen middelen van de klant als de aanvullende middelen kunnen zonder beperkingen voor handel worden gebruikt. In een dergelijk geval kunnen de aanvullende middelen worden gebruikt tijdens de "drawdown", dat wil zeggen dat zij niet van de rekening worden afgeschreven als het eigen vermogen op de rekening lager is dan de aanvullende middelen, zolang er geen stop-out plaatsvindt.
  5. De winst die de klant maakt, wordt verdeeld volgens de huidige verhouding tussen het eigen vermogen van de klant en het extra geld op zijn rekening.
  6. In geval van een "drawdown" worden de eigen middelen van de cliënt en de aanvullende middelen gebruikt volgens de geldende ratio.
  7. Gedetailleerde informatie over het geld op de rekening, de verdeling ervan tussen het eigen vermogen van de klant en het aanvullend vermogen, alsook het verloop van de verdeling van het geld na elke saldo transactie, vindt u op de pagina "Aanvullend vermogen" in uw klantenzone. Voor gedetailleerde informatie, klik op "Meer".
  8. Het bedrag dat beschikbaar is om op te nemen zonder de bonus te annuleren en het bedrag dat beschikbaar is om op te nemen na het annuleren van de bonus worden automatisch berekend en weergegeven in uw klantenzone op de pagina met het verzoek om geldopname.
 3. Geldopname van rekening met actieve Winstdeel Bonus
  1. Het stortingsbedrag dat de Winstdeel Bonus heeft ontvangen zal beschikbaar zijn voor opname nadat de bonus is geannuleerd of aan de handelsvolume eisen is voldaan.
  2. Totdat aan de eisen met betrekking tot het handelsvolume is voldaan, kan de klant zijn eigen geld opnemen (zie 2.2) verminderd met dat bedrag uit stortingen ontvangen aanvullende fondsen die op dat moment actief zijn.
  3. Als er actieve Winstdeel Bonussen op de rekening van de klant staan, wordt het geldbedrag dat beschikbaar is voor opname berekend volgens de volgende twee formules:

   <Sum_out> = <Equity> - <Extra_money> - <Deposits_with_active_Profit_Share>

   of

   <Sum_out> = <Own_money> - <Deposits_with_active_Profit_Share>

   waarbij:

   Sum_out - is het geldbedrag dat beschikbaar is voor uitbetaling.

   Equity - het geld staat op de rekening van de cliënt.

   Own_money - zijn de eigen middelen van de cliënt (zie 2.2).

   Extra_money - is de som van het extra geld (zie 2.3).

   Deposits_with_active_Profit_Share - is de som van de deposito's die actieve bijkomende fondsen ontvangen.

 4. Voldoening aan de eis, annulering en afboeking van de Winstdeel Bonus
  1. De som van de Winstdeel Bonus en de som van de stortingen die extra fondsen ontvingen is alleen beschikbaar voor opname wanneer de klant het volgende handelsvolume heeft bereikt (in standaard lots):

   <Aantal lots> = <Som Winstdeel Bonus in USD*> / 2

   * - Indien de klant in een andere valuta op zijn rekening stort, wordt het bedrag omgerekend in USD volgens de interne valutakoersen van de onderneming.

  2. Bij de berekening van het handelsvolume om aan de eisen voor het bonus programma te voldoen, houden wij rekening met de geopende en gesloten transacties in alle beschikbare valutaparen en metalen na ontvangst van de bonus. Transacties met CFD's worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van het handelsvolume dat vereist is om aan de voorwaarden van het programma te voldoen.
  3. Als de bonus wordt geannuleerd terwijl de rekening in "drawdown" is, zal het bonus bedrag dat nog op de rekening staat van de rekening worden afgeschreven.
  4. Alleen het bedrag van de bonus dat nog op de rekening staat, zal van de rekening van de klant worden afgeschreven wanneer een stop-out plaatsvindt.
  5. De klant heeft het recht om de ontvangen bonus op elk moment in zijn klantenzone te annuleren. Dat betekend:
   1. Als het huidige bonus bedrag hoger is dan het oorspronkelijke bedrag, wordt dat bedrag van de rekening van de klant afgeschreven.
   2. Als het huidige bonus bedrag lager is dan het oorspronkelijke bedrag (de bonus is in "drawdown"), wordt het bonus bedrag dat nog op de rekening staat van de rekening afgeschreven.
   3. Het stortingsbedrag dat deze bonus heeft ontvangen wordt beschikbaar voor opname.
  6. RoboMarkets behoudt zich het recht voor om de regels van het programma te wijzigen door voorafgaande kennisgeving aan de klanten.

  Let op, dat de essentiële voorwaarde van het programma het recht van RoboMarkets is om de ontvangst van de Winstdeel Bonus te weigeren of om de bonus gelden van de rekening van de klant te halen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van reden.

Voorbeelden voor de berekening

 1. Hoe gedraagt de winstdeel bonus zich bij drawdown

  U stort USD 1.000 op uw rekening en ontvangt een bonus van USD 500 (50%). De voor uitbetaling beschikbare eenheden en middelen worden als volgt gedefinieerd:

  Het kapitaal op de rekeningHet aandeel en het bedrag van het eigen vermogenHet aandeel en de som van de bonusBeschikbare middelen voor opname zonder annulering van de bonusBeschikbare middelen voor opname in geval van annulering van de bonus
  1.500*66,67% (1.000)33,33% (500)1.000 – 1.000 = 01.500 – 500 = 1.000

  Vervolgens hebt u verschillende posities geopend die momenteel een variabel verlies van 1.300 USD hebben. Het eigen vermogen op de rekening is 200 USD, wat minder is dan de som van de actieve bonus.

  De bonus in de vorm van een winstdeling wordt in dergelijke gevallen niet afgetrokken en kan helpen om de terugbetaling te overleven.

  Nadat de marktsituatie veranderde, maakten uw posities een winst van 300 dollar. Een deel van dit geld ( afhankelijk van het aandeel in de bonus) is niet beschikbaar voor uitbetaling. Het saldo op de rekening wordt als volgt verdeeld:

  1.800*66,67% (1.200)33,33% (600)1.200 – 1.000 = 2001.800 – 600 = 1.200

  * - Alle berekeningen zijn in USD.

 2. Hoe te voldoen aan de eisen in termen van handelsvolume

  U stort 500 USD op uw rekening en ontvangt een bonus van 125 USD (25%). De voor uitbetaling beschikbare eenheden en middelen worden als volgt gedefinieerd:

  Het kapitaal op de rekeningHet aandeel en het bedrag van het eigen vermogenHet aandeel en de som van de bonus 1Het aandeel en de som van de bonus 2Beschikbare middelen voor opname zonder annulering van de bonusBeschikbare middelen voor opname in geval van annulering van de bonus
  625*80% (500)20% (125)-500 – 500 = 0625 – 125 = 500

  U hebt verschillende transacties uitgevoerd en een winst van 600 USD gemaakt.

  1.22580% (980)20% (245)-980 – 500 = 4801.225 – 245 = 980

  Vervolgens stortte u opnieuw USD 1.000 op uw rekening en ontving u de tweede bonus van USD 500 (50%). Noteer dat het eigen vermogen op de rekening als volgt in drie delen is verdeeld:

  2.72572,66% (1.980)8,99% (245)18,35% (500)1.980 – 1.000 – 500 = 4802.725 – 245 -500 = 1.980

  U hebt nog een paar transacties gedaan en een winst van 300 dollar gemaakt. Het totale handelsvolume van de rekening bedraagt nu 63 standaard lots. Dit betekent dat aan de eisen met betrekking tot het handelsvolume voor de eerste van uw bonussen is voldaan en dat het totale bedrag van de bonus aan uw eigen geld we

  Op dat moment zal het aandeel van deze bonus worden toegevoegd aan het aandeel van uw eigen vermogen en zal de beperking met betrekking tot de uitbetaling van het gestorte bedrag dat de bonus heeft ontvangen, niet langer geldig zijn. Uw saldo is nu als volgt:

  3.02581,65% (2.469,91)Vervult18,35% (555,09)2.469,91 – 1 000 = 1.469,913.025 – 555,09 = 2.469,91

  * - Alle berekeningen zijn in USD.

 3. Contante uitbetaling met actieve Winstdeel Bonus op de rekening

  U stort 500 USD op uw rekening en ontvangt een bonus van 125 USD (25%). De voor uitbetaling beschikbare eenheden en middelen worden als volgt gedefinieerd:

  Het kapitaal op de rekeningHet aandeel en het bedrag van het eigen vermogenHet aandeel en de som van de bonusBeschikbare middelen voor opname zonder annulering van de bonusBeschikbare middelen voor opname in geval van annulering van de bonus
  625*80% (500)20% (125)500 – 500 = 0625 – 125 = 500

  U hebt verschillende transacties uitgevoerd en een winst van 600 USD gemaakt.

  1 22580% (980)20% (245)980 – 500 = 4801.225 – 245 = 980

  U heeft besloten om het gehele opneembare bedrag op te nemen zonder de bonus te annuleren (480 USD). Houd er rekening mee dat het uitbetaalde bedrag van uw eigen middelen zal worden afgetrokken. Daarna worden de aandelen van uw eigen middelen en van de bonus herberekend. Na de uitbetaling wordt het saldo op de rekening als volgt verdeeld:

  74567,11% (500)32,89% (245)500 – 500 = 0745 – 245 = 500

  Met nog een aantal transacties hebt u nog eens 500 USD winst gemaakt. Let op: deze winst wordt verdeeld tussen uw eigen middelen en de bonussen, afhankelijk van de nieuwe aandelen. Als gevolg daarvan is uw rekeningsaldo als volgt:

  1.24567,11% (835,52)32,89% (409,48)835,52 – 500 = 335,521.245 – 409,48 = 835,52

  * - Alle berekeningen zijn in USD.

 4. Wat gebeurt er met de Winstdeel Bonus in geval van een stop-out?

  U stort USD 1.000 op uw rekening en ontvangt een bonus van USD 500 (50%). Ten eerste worden de voor uitbetaling beschikbare middelen als volgt gedefinieerd:

  Het kapitaal op de rekeningHet aandeel en het bedrag van het eigen vermogenHet aandeel en de som van de bonusBeschikbare middelen voor opname zonder annulering van de bonusBeschikbare middelen voor opname in geval van annulering van de bonus
  1.500*66,67% (1.000)33,33% (500)1.000 – 1.000 = 01.500 – 500 = 1.000

  Vervolgens opende u verschillende posities die resulteerden in een verlies. Zolang de posities open zijn, wordt de bonus niet van de rekening afgeschreven, zelfs indien het eigen vermogen op de rekening lager is dan de som van de bijkomende middelen.

  Later bereikt de margin op de rekening het stop-out niveau en worden de posities gesloten met een verlies van USD 1.450. Het tegoed op de rekening wordt als volgt gedefinieerd:

  50*66,67% (33,33)33,33% (16,67)33,33 – 1.000 = 050 – 16,67 = 33,33

  Na de stop-out wordt het op de rekening resterende actieve bedrag van de bonus overeenkomstig punt 4.4 van de Programmaregels van de rekening afgeschreven.

  33,33*100% (33,33)Debet33,3-

  * - Alle berekeningen zijn in USD.

 5. Wat gebeurt er in geval van annulering van de Winstdeel Bonus tijdens de geldopname?

  U stort USD 1.000 op uw rekening en ontvangt een bonus van USD 500 (50%). Ten eerste worden de aandelen en de voor uitbetaling beschikbare middelen als volgt gedefinieerd:

  Het kapitaal op de rekeningHet aandeel en het bedrag van het eigen vermogenHet aandeel en de som van de bonusBeschikbare middelen voor opname zonder annulering van de bonusBeschikbare middelen voor opname in geval van annulering van de bonus
  1.500*66,67% (1.000)33,33% (500)1.000 – 1.000 = 01.500 – 500 = 1.000

  U hebt verschillende transacties uitgevoerd en een winst van 800 USD gemaakt. Het saldo van de rekening is als volgt:

  70066,67% (466,69)33,33% (233,31)466,69 – 1 000 = 0700 – 233,31 = 466,69

  Indien u besluit de bonus tijdens de "Drawdown" te annuleren, zal alleen het bedrag van de bonus dat nog op de rekening staat van de rekening worden afgetrokken in overeenstemming met punt 4.2.2 van de regels van het programma. Na de annulering van de Winstdeel Bonus, zal de rekening alleen nog uw eigen middelen hebben, die u op elk moment kunt opnemen.

  466,69100% (466,69)Geannuleerd466,69-

  * - Alle berekeningen zijn in USD.

 6. Voorbeeld van de uitsplitsing met betrekking tot uw eigen middelen en de bonus

  U hebt USD 1.000 op uw rekening gestort zonder een Winstdeel Bonus te ontvangen. Vervolgens hebt u verschillende posities geopend die momenteel een variabel verlies van 800 USD hebben. Het eigen vermogen op de rekening is 200 dollar.

  U stort 500 USD op uw rekening en ontvangt een bonus van 250 USD (50%). Houd er rekening mee dat na deze storting het totaal van uw eigen middelen op de rekening 700 USD zal zijn, aangezien de niet toegevoegde middelen van de storting (500 USD) zullen worden toegevoegd aan het huidige eigen vermogen van de rekening (200 USD). Het rekeningsaldo wordt in geen enkele formule opgenomen voor de berekening van de aandelen voor het "Winstdeel bonus" programma.

  Het rekeningsaldo ziet er dus als volgt uit:

  Het kapitaal op de rekeningHet aandeel en het bedrag van het eigen vermogenHet aandeel en de som van de bonusBeschikbare middelen voor opname zonder annulering van de bonusBeschikbare middelen voor opname in geval van annulering van de bonus
  950*73,68% (700)26,32% (250)700 – 500 = 200950 – 250 = 700

  Nadat de marktsituatie veranderde, maakten uw posities een winst van 100 dollar. De winst van de transacties sinds de ontvangst van de bonus bedraagt 900 USD (aangezien de drawdown samen met de variabele winst werd vereffend).

  De winst wordt verdeeld volgens de aandelen tussen uw eigen middelen en de aanvullende middelen:

  1.85073,68% (1.363,08)26,32% (486,92)1.363,08 – 500 = 863,081.850 – 486,92 = 1.363,08

  * - Alle berekeningen zijn in USD.