Waarom is het saldo van de transitrekening verschillend van het totale saldo van de handelsrekeningen in dezelfde valuta?

Het saldo van het wallet geeft niet het totale saldo van de handelsrekeningen weer. De middelen in de wallet hebben geen invloed op het bedrag van de middelen op de handelsrekeningen.