Zijn er tijdslimieten voor hercategorisering?

Nee, de onderneming past geen tijdsbeperkingen toe voor de uitvoering van de procedure. De mogelijkheid om de categorie te wijzigen van "particuliere cliënt" in "professionele cliënt" houdt geen verband met de uitvoering van de nieuwe ESMA-vereisten.