Kako se uplaćuje i podiže novac?

Nakon što se povežete na TradingView, sve vaše transakcije na računu, uključujući uplate i isplate, i dalje će voditi Robomarket.