Koje vrste naloga na čekanju postoje?

Nalog na čekanju je nalog klijenta za kupnju ili prodaju financijskog instrumenta po navedenoj cijeni u budućnosti.

Postoje četiri vrste naloga na čekanju:

  1. Buy Limit – za kupnju, kada je buduća „Ask” cijena jednaka navedenoj vrijednosti. Trenutna razina cijene veća je od vrijednosti izvršenog naloga. Izvršenje ove vrste naloga znači da će se transakcija izvršiti po cijeni navedenoj u nalogu ili po cijeni koja je niža. Nalozi ove vrste obično se postavljaju u očekivanju da će se cijena instrumenta, nakon što padne na određenu razinu, povećati.

  2. Buy Stop – za kupnju, kada je buduća „Ask” cijena jednaka navedenoj vrijednosti. Trenutna razina cijene niža je od vrijednosti izvršenog naloga. Izvršenje ove vrste naloga znači da će se transakcija izvršiti po cijeni određenoj u trenutku izvršenja naloga, koja može biti različita od cijene navedene u nalogu. Nalozi ove vrste obično se postavljaju u očekivanju da će cijena instrumenta, nakon što dosegne određenu razinu, nastaviti rasti.

  3. Sell Limit – prodaja, kada je buduća „Bid” cijena jednaka navedenoj vrijednosti. Trenutna razina cijene niža je od vrijednosti izvršenog naloga. Izvršenje ove vrste naloga znači da će se transakcija izvršiti po cijeni navedenoj u nalogu ili po višoj cijeni. Nalozi ove vrste obično se postavljaju u očekivanju da će se cijena instrumenta, nakon što padne na određenu razinu, smanjiti.

  4. Sell Stop – prodaja kada je buduća „Bid” cijena jednaka navedenoj vrijednosti. Trenutna razina cijene veća je od vrijednosti izvršenog naloga. Izvršenje ove vrste naloga znači da će se transakcija izvršiti po cijeni određenoj u trenutku izvršenja naloga, koja može biti različita od cijene navedene u nalogu. Nalozi ove vrste obično se postavljaju u očekivanju da će cijena instrumenta, nakon što dosegne određenu razinu, nastaviti padati.