Kako se izračunavaju dobiti i gubici prilikom trgovanja Forex instrumentima?

Kada trgujete na Forex tržištu, vaša dobit i gubitak izračunavaju se kao razlika između početnih i završnih cijena.

Nalozi se mogu otvoriti i za kupnju valutnog para (u ovom slučaju, trgovac ima koristi od rasta cijene imovine) i za prodaju (na kraju, u budućnosti, trgovac očekuje nižu cijenu u usporedbi s onom koja je bila u trenutku ulaska u poziciju). Ako se tržište kreće u suprotnom smjeru od prognoza trgovaca, dolazi do gubitaka.

Pogledajmo jedan primjer:

Imajte na umu da primjer ne uzima u obzir margine i (ili) brokerske provizije.

Kupili ste 1 lot instrumenta EURUSD za 1,2291, što znači da ste platili 122.910 USD za kupnju 100.000 EUR jer 1 lot iznosi 100.000 jedinica osnovne valute.

Pretpostavimo da je cijena imovine porasla i odlučili ste zatvoriti svoju poziciju. U tom trenutku cijena EURUSD iznosila je 1,2391.

Vraćate na tržište onih 100.000 eura koje ste ranije kupili. Međutim, njihova cijena izražena u dolarima je sada 123.910 USD.

Vaša dobit će biti razlika između cijene imovine u trenutku kupnje i u trenutku prodaje: 123.910 USD - 122.910 USD = 1.000 USD

U slučaju da je EURUSD počeo padati, a vi ste zatvorili svoju poziciju u trenutku kada ste za EUR mogli dobiti svega 1,2191 USD, nastat će vam gubici, koji se izračunavaju na isti način:

1,2191 × 100.000 = 121.910 USD
121.910 USD – 122.910 USD = (-1,000 USD)

U tom slučaju vaši gubici iznose 1000 USD.