Što je (financijska) poluga?

Poluga (financijska poluga) je omjer između vlastitih sredstava trgovca i posuđenih sredstava, koje trgovac posuđuje od svog brokera. Na primjer, poluga 1:100 znači da za transakciju morate imati račun za trgovanje s iznosom koji je 100 puta manji od zbroja transakcije.

Primjer: trgovac odabire polugu 1:500 i ima 200 eura na računu. Poluga 1:500 omogućuje im kupnju ugovora u vrijednosti od 100.000 eura.