Zašto je moja pozicija zatvorena po cijeni koja nije bila na grafikonu?

Grafikoni na trgovačkom terminalu izrađuju se na temelju cijene ponude (Bid), ali samo duge (kupovne, buy) pozicije zatvaraju se po cijeni ponude, odnosno Bid cijeni. Kratke (prodajne) pozicije zatvaraju se po cijeni potražnje, Ask.

Kao rezultat toga, vaše kratke pozicije zatvaraju se po cijeni koja nije prikazana na grafu, sve dok ne omogućite prikaz linije Ask u postavkama grafa.

Na MetaTrader terminalima to se može učiniti u „Grafikoni” -> „Postavke”.