Kako mogu izračunati marginu?

Jednostavno upotrijebite kalkulator trgovanja ili sami izračunajte marginu prema formuli.

Formula za izračun margine je:

<Margina> = <Veličina ugovora> / <Poluga>

pri čemu:
Veličina ugovora  - iznos naloga u osnovnoj valuti imovine koja je predmet trgovanja (prva valuta u tickeru). Iznos naloga od 1 lota za sve valutne parove uvijek je jednak 100.000 jedinica osnovne valute instrumenta.
Poluga je vrijednost (financijske) poluge.

Primjer izračuna:

Otvarate dugu poziciju od 1 lota u EURUSD s vrijednošću poluge 1:20.

<Margina> = 100.000/20 = 5.000 EUR

Ako je valuta vašeg računa USD umjesto EUR, iznos margine morate pretvoriti u valutu vašeg računa. Da biste to učinili, pomnožite ga s trenutnom stopom od EURUSD (1,2345).

Obavezna margina = 5.000 / 1,2345 = 6.172,50 USD