Kako mogu izračunati maržu?

Koristite Trgovački kalkulator ili sami izračunajte maržu prema formuli.

Formula za izračun marže:

= /

gdje:
Veličina ugovora - volumen naloga u osnovnoj valuti sredstva za trgovanje (prva valuta u kvačici). Opseg narudžbe od 1 lota za sve valutne parove uvijek je jednak 100 000 jedinica bazne valute instrumenta.
Leverage - vrijednost poluge.

Primjer izračuna:

Otvarate dugu poziciju od 1 lota u EURUSD-u s vrijednošću poluge 1:20.

= 100.000 / 20 = 5.000 EUR

Ako je valuta vašeg računa USD, ali ne EUR, iznos marže morate pretvoriti u valutu računa. Da biste to učinili, pomnožite ga s trenutnom stopom EURUSD (1,22345).

= 5.000 * 1.2345 = 6.172,50 USD