Koja su pravila izvršavanja na platformi?

 1. Stop ili Limit nalozi su aktivni čim su zadani. Samo aktivni nalozi mogu se ažurirati/poništiti tijekom radnog vremena. Svi aktivni nalozi mogu se pronaći u kartici Aktivni nalozi unutar Sažetka računa na klijentovoj platformi za trgovanje.

 2. Svaki nalog koji zadovoljava jedan od niže navedenih uvjeta, mijenja status u „u izvršenju”

  2.1 Tržišni nalog kad je podnesen;
  2.2 Stop Loss, Take Profit, Stop Out nalozi nakon što su stvoreni;
  2.3 Stop i Limit nalozi nakon što se ispune uvjeti vezani uz cijene.

 3. Svi nalozi sa statusom „U izvršenju” mogu se pronaći u kartici Aktivni nalozi sažetka računa u klijentovoj platformi za trgovanje sve dok sustav ne promijeni sustav u „izvršen” ili „odbijen”.

 4. Sve naloge sa statusom „U izvršenju” sustav automatski poništava na kraju svakog dana.

 5. Kada se nalog izvrši, povezani Posao se otvara ili zatvara po cijeni izvršenog naloga i status naloga se mijenja u „izvršen”.

 6. Kada korisnik otkaže nalog ili ga sustav odbije, status naloga se mijenja u „otkazan” ili „odbijen”.

 7. Svi „izvršeni”, „otkazani” i „odbijeni” nalozi mogu se pronaći na kartici Dnevnik trgovanja (Trade Blotter) u sažetku računa na platformi za trgovanje klijenta.

 8. Svi nalozi se izvršavaju samo u vrijeme trgovanja instrumentima. Upravljanje nalozima nakon i prije sesija trgovanja: zadavanje i izmjena take profit, stop loss, limit i stop moguće je čak i kada je tržište zatvoreno. Oni će se izvršiti nakon početka trgovanja.

 9. Provizija generirana izvršenim nalogom povećava proviziju za povezane poslove svaki put kada se posao otvori i zatvori.

 10. U slučaju da je razina margine računa manja ili jednaka stop out razini, sustav šalje stop out nalog(e) za kako bi zatvorio sve otvorene poslove. U slučaju da institucija izvršenja poništi stop out nalog, a razina margine računa je još uvijek manja ili jednaka stop out razini, sustav ponovno šalje stop out nalog(e).

 11. Stop loss, take profit, stop out ili tržišni nalozi koji zatvaraju posao i imaju status „u izvršenju” mijenjaju status povezanog posla u „zatvaranje”. Kada je povezani nalog „izvršen“, posao postaje „zatvoren“. U slučaju da povezani nalog bude odbijen, posao ponovno postaje „otvoren“.

 12. Svi poslovi statusa „otvoren”, „zatvaranje” i „zatvoren” navedeni su na kartici Pozicije sažetka računa u klijentovoj platformi za trgovanje.

 13. Na kraju dana (u skladu s vremenom servera), svi zatvoreni poslovi se konvertiraju u valutu računa i postaju trgovanja na klijentovoj platformi za trgovanje.

 14. Sva trgovanja zajedno s transakcijama sredstvima na računu (uplata/povlačenje) i dividende u novcu (u slučaju trgovanja dionicama) mogu se pronaći na kartici Povijest sažetka računa na klijentovoj platformi za trgovanje.

 15. Za cijene i dostupne količine, RoboMarkets se oslanja na treće osobe, institucije za uređeno trgovanje. Zbog toga je izvršenje naloga klijenta ovisno o cijenama i dostupnosti likvidnosti na mjestima izvršenja. Iako RoboMarkets izvršava sve naloge koje su klijenti zadali, zadržava pravo odbiti nalog bilo koje vrste, a nalog može biti odbijen i od strane institucije izvršenja.

 16. Nalozi u vrijeme otvaranja vremena trgovanja: Imajte na umu da tržišta mogu biti posebno volatilna u vrijeme otvaranja trgovačke sesije, pri čemu se cijene i dostupne količine mogu naglo promijeniti, a izvori podataka s različitih tržišta mogu biti spori ili privremeno nedostupni. RoboMarkets ne može jamčiti da će nalozi poslani u vrijeme otvaranja trgovanja nužno dobiti najbolju objavljenu cijenu. U vrijeme otvaranja bismo vam savjetovali da razmotrite upotrebu limit naloga. Ali ako želite veću sigurnost da će vaš nalog biti izvršen, tržišni nalozi će biti u tome pouzdanije rješenje. U slučaju da se nalozi Take Profit ili Stop Loss odbiju, razine Take Profit i Stop Loss se uklanjaju.