Vrste naloga i definicije koje se koriste na platformi

Tržišni nalog
nalog za kupnju ili prodaju po trenutnoj tržišnoj cijeni. Najbolju cijenu izvršenja jamči mjesto izvršenja. Cijena zatražena na nalogu nije zajamčena.

Limit
nalog je nalog „na čekanju” ili „u pripravnosti” za kupnju ispod trenutne tržišne cijene. Uvjet za aktiviranje: trenutna Ask cijena je manja ili jednaka deklariranoj cijeni na nalogu. Tražena cijena koju navedete na nalogu nije zajamčena. Izvršna cijena je bolja ili jednaka deklariranoj cijeni.

Stop nalog za kupnju
je nalog „na čekanju” ili „u pripravnosti” za kupnju iznad trenutne tržišne cijene. Uvjet za aktiviranje kod FX/indeksa: trenutna Ask cijena je veća ili jednaka deklariranoj cijeni na nalogu. Uvjet za aktiviranje kod dionica: zadnja cijena je veća ili jednaka deklariranoj cijeni na nalogu. Cijena zatražena na nalogu nije zajamčena.

Limit nalog za prodaju
je nalog „na čekanju“ ili „u pripravnosti“ za prodaju iznad trenutne tržišne cijene. Uvjet za aktiviranje: trenutna Bid cijena je veća ili jednaka deklariranoj cijeni na nalogu. Tražena cijena koju navedete na nalogu nije zajamčena. Izvršna cijena je bolja ili jednaka deklariranoj cijeni.

Stop nalog za prodaju
je nalog „na čekanju” ili „u pripravnosti” za prodaju ispod trenutne tržišne cijene. Uvjet za aktiviranje kod FX/indeksa: trenutna Bid cijena je manja ili jednaka deklariranoj cijeni na nalogu. Uvjet za aktiviranje kod dionica: zadnja cijena je manja ili jednaka deklariranoj cijeni na nalogu. Cijena zatražena na nalogu nije zajamčena.

Dostupnost vremena isteka (limit nalog za kupnju, stop nalog za kupnju, limit nalog za prodaju, stop nalog za prodaju):

Vrijedi do opoziva (GTC) - nalog će vrijediti odmah nakon zadavanja i sve dok ne bude otkazan (ili izvršen).
Dnevni nalog - ako se nalog ne ispuni do kraja vremena trgovanja toga dana, bit će otkazan.
Tjedni nalog - nalog vrijedi do kraja tjedna, a to je petak.
Do kraja mjeseca - nalog će vrijediti do posljednjeg radnog dana u mjesecu.
Datum i vrijeme po izboru - valjanost naloga je zadana po vlastitom nahođenju.

Stop Loss nalog
Stop nalog kojim se zatvara posao. Uvjet aktiviranja za FX/ indekse: trenutna Bid cijena (za poslove kupnje, odn. duge pozicije) ili trenutna Ask cijena (za poslove prodaje, odn. kratke pozicije) dosegla je razinu zadanu nalogom. Uvjet aktiviranja za dionice: posljednja cijena dosegla je razinu navedenu na stop loss nalogu. Cijena zatražena na nalogu nije zajamčena.

Trailing Stop – Prateći stop nalog
Prateći stop nalog je posebna vrsta Stop Loss naloga, odnosno Stop Loss nalog koji se pomiče u smjeru u kojem se kreće cijena instrumenta. Ako želite postaviti prateći stop nalog, određujete broj pipsa između trenutne cijene i razine koju zovemo Trailing Stop /(prateći stop). Ako se tržište kreće onako kako vama odgovara, prateći Stop će pratiti cijenu i aktivirat će se tek kada se cijena vrati i pomakne navedeni broj pipsa. Trenutna vrijednost cijene ovisi o vrsti instrumenta:

Dionice: „Posljednja cijena”
Drugi instrumenti (duge pozicije): „Ponuđena cijena (Bid)”
Drugi instrumenti (kratke pozicije): „Tražena cijena (Ask)”

Take profit nalog
je limit nalog kojim se zatvara posao. Uvjet aktiviranja: trenutna Bid cijena (za poslove kupnje, odn. duge pozicije) ili trenutna Ask cijena (za poslove prodaje, odn. kratke pozicije) dosegla je razinu zadanu nalogom kao Take profit. Cijena zatražena na nalogu je zajamčena. Cijena izvršenja je jednaka ili povoljnija od one navedene u take profit nalogu.

Stop out nalog
je stop nalog kojim se posao zatvara. Uvjet aktivacije: Razina margine je manja ili jednaka Stop Out razini.

Definicije

Vrsta naloga - Market, Limit, Stop, Stop Loss, Take Profit, Stop Out.
Status naloga - Aktivan, u izvršenju, izvršen, poništen, odbijen.
Deklarirana cijena iz naloga – cijena iz naloga prije nego što se nalog pokrene za izvršenje.
Ispunjena cijena naloga – cijena naloga nakon što je nalog izvršen.
Posljednja cijena – cijena posljednje transakcije provedene na mjestu izvršenja. Dionički instrumenti na financijskom grafikonu prikazuju posljednju postignutu cijenu.
Deal/posao – rezultat izvršenog naloga. Svaki izvršeni nalog otvara ili zatvara posao.
Status posla – otvoren, zatvaranje, zatvoren, trgovanje.