Mogu li otvoriti račun kod RoboMarketsa za pravnu osobu?

Da, možete. Da biste to učinili, morate:

 1. Izradite novi Prostor za članove u kojem ćete navesti podatke o osobi koja će upravljati računom tijekom registracije.
 2. Pošaljite kopije svih potrebnih dokumenata na [email protected].

Popis potrebnih dokumenata:

 • Potvrda o registraciji
 • Potvrda o registriranoj adresi
 • Potvrde direktora i tajnika
 • Memorandum i statut.
 • Odluka uprave klijenta za otvaranje računa i davanje ovlasti za one koji će njime upravljati.
 • Broj LEI
 • Potvrda članova društva.
 • Svježa potvrda o registraciji – izdana od strane registra trgovačkih društava
 • Kopija fiducijarne isprave kojim se daje ovlaštenje fiducijarnom vlasniku da raspolaže udjelima u društvu u ime stvarnog vlasnika (ako je primjenjivo)
 • Skenirana kopija revizorskog izvješća za posljednju financijsku godinu ili ekvivalentni dokumenti koji potvrđuju izvor sredstava
 • Identifikator pravne osobe (registrirajte se i primite ga ovdje):
  • Direktori
  • Dioničari/suvlasnici društva
  • Stvarni vlasnici
  • Potpisnici

Popis dokumenata koje ispunjava svaka fizička osoba koja je dio pravne osobe:

 • Upitnik o usklađenosti s FATCA-om za fizičke osobe
 • Obrazac „W-8IMY”

Predložci dokumenata:

Dodatne informacije i zahtjevi:

 1. Prostor za članove ne može steći status „računa pravne osobe” ako je registriran na osobu koja je ranije uplatila sredstva na račun povezan s tim Prostorom za članove.
 2. U slučaju da je neka druga pravna osoba glavni neposredni i glavni dioničar/vlasnik udjela, Društvo treba potvrditi vlasničku strukturu i identitet fizičkih osoba koje su stvarni vlasnici i/ili kontroliraju drugu pravnu osobu na temelju navedenih dokumenata.
 3. Uz izvornike, svi dokumenti moraju biti prevedeni na engleski jezik, potpisani i ovjereni od strane javnog bilježnika.
 4. Dopuštene ekstenzije datoteka su bmp, gif, jpg, jpeg, pdf, png.
 5. Ukupna veličina dokumenata poslanih u jednom dopisu ne smije prijeći 10 MB. Ako ukupna veličina premašuje gore navedeno ograničenje, pošaljite datoteke u više odvojenih pošiljaka.