Nemam pristup svom prethodnom broju mobilnog telefona. Kako to mogu promijeniti?

Da biste promijenili broj mobilnog telefona u tim okolnostima, morate se obratiti našoj službi za podršku .