Brzi bankovni prijenos

Fast Bank Transfer je način plaćanja putem internetskog bankarstva koji omogućuje plaćanje nekih usluga. Glavne su prednosti brze nagodbe i sigurna plaćanja.

Fast Bank Transfer dostupan je klijentima iz sljedećih zemalja: Australija, Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Latvija, Litva, Malta, Novi Zeland, Filipini, Poljska, Portugal, Rumunjska, Singapur, Slovačka, Južna Afrika, Španjolska, Švedska, Švicarska, Ujedinjeno Kraljevstvo.

SafeCharge je agregator za ovaj sustav plaćanja.

Zemlja registracije

Cipar

Regulatorno tijelo

Instituciju za elektronički novac regulirala je Cent ral Bank of Cyprus

Pravni naziv tvrtke

SafeCharge Limited

Broj propisa

115.1.2.15

Polaganje deviznih sredstava

  • Valuta: EUR
  • Naknada za polog: 0%
  • Pro vrijeme prestanka: do 5 bankovnih dana
  • Iznos pologa: od 10 EUR do 10.000 EUR