VIP-klient - Programmets regler

Programmet är endast tillgängligt för professionella kunder.

 1. Allmänna bestämmelser
  1. VIP-programmet ger sina kunder, som genomför stora insättningar på sina konton, ytterligare förmåner.
  2. Programmet tillämpas på alla kunder, som har det nödvändiga beloppet på sina konton.
  3. VIP-program nivåerna beviljas kunder på basis av det totala beloppet som finns på deras konton. I det här fallet betyder det summan av alla pengar som finns på kundens konton.

   <Egna_pengar> = <Eget kapital> - <Extra_pengar>

   där:

   Egna_pengar - kundens egna pengar.

   Eget kapital - pengar på kundens konton.

   Extra_money - summan av de extra pengar som erhållits inom ramen för genomförda kampanjer.

  4. RoboMarkets förbehåller sig rätten att ändra programvillkoren eller avsluta programmet efter att ha underrättat kunderna i förväg, samt neka en kund denna tjänst efter bolagets eget gottfinnande.
 2. Öka eller minska programnivån
  1. För att ändra VIP-programnivån måste klienten uppnå följande belopp på sina handelskonton:
   VIP-programnivånBeloppet för kundens egna kapital på alla handelskonton
   Silverfrån 3,000 till 30,000 USD
   Guldfrån 30,000 till 100,000 USD
   Platinamer än 100,000 USD
  2. VIP-programnivån kan sänkas om det totala beloppet av pengar på kundens konton minskar. Om VIP-programnivån ändras får klienten ett meddelande via e-post.
  3. VIP-programnivån beviljas automatiskt när det totala beloppet av pengar på kundens konton når den önskade nivån.
  4. VIP-programnivån minskas automatiskt när det totala beloppet av pengar på kundens konton understiger den önskade nivån.
 3. Förmåner för programdeltagarna
  1. För varje nivå i VIP-programmet får klienten motsvarande ökningar av Cashback (Rabatter), i procent av kontosaldot:
   VIP-programnivånYtterligare cashback (rabatter)Ökning av procent på kontosaldot
   Silver20%20%
   Guld30%30%
   Platina40%40%
  2. Ytterligare alternativ, som är tillgängliga för alla nivåer i VIP-programmet:
   1. Enkel begränsning för minsta eget kapital för beställning av VPS-server och en möjlighet att utöka "VPS-server" -tjänsten kostnadsfritt i en månad när du kontaktar Live Support.
   2. Personlig VIP kontaktperson.
  3. Ytterligare cashback (rabatter) beräknas varje dag, men överförs till kundens konto en gång i månaden. Om VIP-programnivån ändras beräknas inte tidigare siffror om.

   Exempel:

   Dag ett. Kundens handelsvolym är mellan 10 och 1 000 lots. Kunden erhåller 10 USD cashback (rabatter), och deras programnivå vid den tidpunkten är Silver, vilket innebär ytterligare 20%. Det slutliga beloppet som ska tas emot är 12 USD.

   Dag två. Kunden erhåller ytterligare 10 USD Cashback (Rabatter), men vid det tillfället var programnivån Guld, vilket innebär ytterligare 30%. Cashback för innevarande dag är 13 USD. Cashback för föregående dag beräknas inte om och är lika med 12 USD.

   Dag tre. Kundens handelsvolym överstiger 1 000 lots, nu fördubblas Cashback (10% av spreaden istället för 5%), och cashback beloppet för tidigare dagar beräknas om. Resultatet blir att kunden erhåller 20USD +20%=24USD för den första dagen, 20USD +30%=26USD för den andra dagen

  4. Ytterligare procent på kontosaldot beräknas varje dag, liknande Cashback (Rabatter), och överförs till kundens konto en gång i månaden. Om VIP-programnivån ändras beräknas inte tidigare siffror om.

   Det exakta beloppet av ytterligare procent för kontosaldot som kunden ska erhålla beräknas enligt följande formel:

   <Daily_IR>= <Client's_funds> × (<Rate_Ir> / 100 / 365) × (1 + 1 × X%)

   där parametern X% endast beror på klientens VIP-programnivå den dag då procenten skall beräknas. Den här parametern förblir oförändrad för varje dag oavsett klientens VIP-programnivå den dag då månadsbeloppet beräknas. Om kundens handelsvolym ökar till nästa nivå kommer Rate_IR att ändras och tidigare dagar kommer att beräknas om enligt den nya kursen, men X%-parametern för dessa dagar förblir intakt.

  5. Cashback (Rabatter) och procent för kontosaldot överförs till kundens konto genom två transaktioner: standardrabatter/IR-transaktioner och ytterligare med motsvarande kommentarer.

   Ett exempel för Cashback (Rabatter)

   1. Standardåtgärd med kommentaren "Rabatt"
   2. Ytterligare åtgärd med kommentaren "Rabatt VIP-Bonus"

   Ett exempel för % för kontosaldo

   1. Standardåtgärd med kommentaren "IR #13"
   2. Ytterligare åtgärd med kommentaren "IR #13 VIP"