Klassisk bonus - Programvillkoren

Programmet är endast tillgängligt för professionella kunder.

 1. Allmänna bestämmelser
  1. Classic bonus (nedan kallad bonusen) är en insättningsbonus som är en procentandel av det insatta beloppet och erhålls när kunden sätter in pengar på sitt konto via ett automatiskt insättningssystem i sin Members Area.
  2. Kunden kan välja på följande bonusbelopp: 25%, 50%, 100% eller 120%.
  3. Bonusen kan tas emot på MetaTrader 4 och Metatrader 5-baserade konton, (ECN, Prime konton ingår inte i programmet). Bonus för MetaTrader 5 är endast tillgänglig för klienter som genomgår den fullständiga verifieringen.
  4. Bonusen kan inte sättas in på det kontot som redan har vinstdelning.
  5. Bonusen överförs automatiskt till kundens konto i samband med att insättning sker på sitt handelskonto, förutsatt att kunden har valt Bonus i samband med att insättningsformuläret fylls i.
  6. Bonusen kan endast erhållas när kunden sätter in pengar på sitt konto via ett automatiskt insättningssystem i sin Members Area. Andra insättningsalternativ fungerar ej i Bonus programmet.
  7. Antalet insättningar som berättigar till bonus är inte begränsat, men det finns vissa begränsningar för det totala bonusbeloppet. Det maximala beloppet för alla aktiva bonusar som ägs av samma klient är:
   • upp till 50 000 USD / 50 000 EUR / 325 000 CNY / 39 000 GOLD

   För klienterna som inte har klarat den fullständiga verifieringen är dessa begränsningar lägre.

  8. Bonusprogrammet innebär inga begränsningar för det totala beloppet för bonuskonton och bonustransaktioner.
  9. Det finns inga begränsningar för partner provisionen avseende bonuskonton.
 2. Hanteringen av Bonus
  1. Om kunden har aktiva bonusar på sitt konto, är alla medel uppdelade i två delar: kundens egna medel och bonusen. Kundens egna medel består av insättningar och uttag (exklusive bonusar) och vinst från handel med dessa medel.

   Bonusbeloppet bestäms av summan av alla aktiva bonusar på kundens konto.

   Kundens egna medel kan användas i handeln utan några begränsningar. Bonusmedel kan inte användas vid "drawdown", de kommer att skrivas av från kontot när kapitalet är mindre än den totala summan av alla aktiva bonusar.

   Exempel

   Du gör en insättning på 5 000 USD till ditt handelskonto och erhåller en Bonus på 2 500 USD (50%). Om kapitalet är mindre än 2 500 USD, kommer bonusen att skrivas av från kontot.

  2. En sammanfattning avseende din bonus, liksom aktuellt beloppet på det kontot som bonusen kommer att skrivas av från, finns här:
   1. I avsnittet "Extra medel" i Members Area.
   2. I fliken "Extra medel" på WebTrader RoboMarkets webbplattform.
 3. Uttag från kontot med den aktiva bonusen
  1. Tills kraven på handelsvolymen är uppfyllda blockeras bonusen på kontot tillsammans med summan av insättningen.
  2. Tills kraven för handelsvolymen är uppfyllda kan kunden endast ta ut den tillgängliga vinsten från kontot, som beräknas baserat på Free Margin på kontot enligt följande formel:

   Vinst tillgänglig för uttag> = <Free Margin> - <Den totala summan av alla aktiva bonusar> - <Den totala summan av de insättningar som berättigar till bonus>

   Exempel

   Du gör en insättning på 5 000 USD till ditt handelskonto och erhåller en Bonus på 2 500 USD (50%). Vid det tillfället är din vinst på stängda transaktioner 250 USD (om du inte har öppna positioner på ditt konto). Enligt villkoren för bonusprogrammet kan du ta ut högst 250 USD (din vinst) utan att återkalla bonusen.

  3. Om det finns öppna positioner på kontot kan Free Margin avvika från saldot på kontot.
 4. Uppfyllande av kraven, annullering och avskrivning
  1. De insatta beloppen och Bonusen som erhålls är blockerade och tillgängliga för uttag först efter att kunden uppnår en handelsvolym (standard lot) lika med:

   <Antal lots> = <Bonussumman i USD*> / 2

   *Om kunden gör en insättning till sitt konto i annan valuta görs en konvertering till USD enligt företagets interna valutakurser.

   Exempel

   Du har fått bonus på 300 USD till MT4 Fix-Standard-kontot. För att göra ett uttag måste du uppnå en handelsvolym på 300 USD / 2 = 150 lots (endast stängda transaktioner). 1 lot är 100 lots för Fix-Cent-konton.

  2. När vi beräknar handelsvolymen för att uppfylla kraven i bonusprogrammet tar vi hänsyn till samtliga transaktioner för alla tillgängliga valutapar och metaller, som öppnades och stängdes efter att bonusen hade mottagits. Transaktioner som involverar CFDs beaktas inte vid beräkning av den handelsvolym som krävs för att uppfylla programvillkoren.
  3. Alla bonusar avskrivs automatiskt från ditt konto när Stop Out äger rum.
  4. Kunden har rätt att avböja bonus. I detta fall kan han ta ut sina egna pengar från kontot utan några begränsningar och restriktioner, och bonusen avskrivs från kontot.

  Vänligen observera att det viktigaste villkoret i erbjudandet är RoboMarkets rätt att neka kunden bonusen eller annullera alla bonusmedel från klienten utan att ange skäl och / eller lämna förhandsmeddelande.

Exempel på beräkning

 1. Exempel på beräkning av det tillgängliga beloppet för uttag med en insättning och en bonus (annullering av bonusen)

  Du satte in 1 000 USD till ditt handelskonto och erhöll en Bonus på 200 USD (20%). Det totala kontosaldot är 1 200 USD. Just nu kan du inte ta ut något belopp från ditt konto, eftersom både det insatta beloppet och bonusen är blockerade.

  Sedan utförde du flera handelstransaktioner och erhöll en vinst på 500 USD. Om kraven i programmet inte uppfylls, kommer summan för uttag vara 500 USD.

  Om du avbryter bonusen, kommer summan som är tillgänglig för uttag att bestå av 1 000 USD (den insatta summan) och 500 USD.

 2. Exempel på beräkning av summan som är tillgänglig för uttag med en insättning och en bonus (negativt resultat, annullering av bonusen)

  Du satte in 1 000 USD på ditt handelskonto och erhöll en bonus på 500 USD (50%). Det totala kontosaldot är 1 500 USD. Just nu kan du inte ta ut något belopp från ditt konto, eftersom både det insatta beloppet och bonusen är blockerade.

  Efter flera handelstransaktioner är ditt resultat negativt (förlust) på 300 USD. Ditt kontosaldo är 1 200 USD. Om du avbryter bonusen kommer den att avskrivas från ditt konto (500 USD) och summan som är tillgänglig för uttag är 700 USD.