Kan jag börja handla innan jag slutfört den fullständiga verifieringen?

Ja, det kan du. Men du måste acceptera och följa ytterligare villkor för detta.

Villkor för handel utan verifiering:

 1. Den totala insättningen utan verifiering är begränsad till 2 000 EUR (eller motsvarande i andra valutor).
 2. Utan verifiering kan medel sättas in på ett konto endast via banköverföring eller med ett bankkort, som tillhör kontoinnehavaren.
 3. Medel kan inte tas ut utan kontroll.
 4. Kunden är skyldig att skicka den fullständiga verifieringen inom 12 dagar efter det att den första insättningen är genomförd på ett icke-verifierat konto.
 5. Om en kund inte klarar den fullständiga verifieringen inom angivna tidsfrister kommer Företaget att inom tre kalenderdagar:
  • Stäng alla öppna positioner på kundens konton.
  • Blockera kundens access till fortsatt handel.
  • Ta ut pengar från en kunds konton enligt samma betalningsinstruktion, som när insättningen gjordes.
  • Avsluta kundavtalet med kunden.
 6. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst neka denna tjänst till en kund utan att ange någon orsak.