VIP-klanten - Regels van het programma

Het programma is alleen toegankelijk voor professionele klanten.

 1. Algemene voorwaarden
  1. Het VIP-programma biedt extra privileges aan klanten die grote bedragen op hun rekening hebben staan.
  2. Het programma wordt toegepast op alle cliënten die het vereiste saldo op hun rekening hebben staan.
  3. De levels van het VIP-programma worden aan de klanten toegekend naar gelang van de totale hoeveelheid geld op hun rekening. Het volledige bedrag is in dit geval de som van de eigen middelen van de cliënt op zijn rekeningen.

   <Own_money> = <Equity> - <Extra_money>

   waarbij:.

   Own_money - het eigen geld van de klant.

   Equity - het geld op de rekening van de klant.

   Extra_money - het bedrag aan extra geld dat via promoties werd ontvangen.

  4. RoboMarkets behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van het programma te wijzigen of het programma te beëindigen na voorafgaande kennisgeving aan klanten, en ook om dergelijke diensten te weigeren aan een klant naar eigen oordeel.
 2. Het programmalevel verhogen of verlagen
  1. Om het level van het VIP-programma te wijzigen, moet de klant de volgende bedragen op zijn handelsrekening bereiken:
   Het VIP-programma levelHet bedrag van het eigen middelen van de klant op alle handelsrekeningen
   Zilvervan 3.000 tot 30.000 dollar
   Goudvan 30.000 tot 100.000 dollar
   Platinummeer dan 100.000 dollar
  2. Het level van het VIP-programma kan worden verlaagd als het totale bedrag van de rekeningen van de klant wordt verlaagd. In geval van wijziging van het level van het VIP-programma ontvangt de klant een verwittiging per e-mail.
  3. Het niveau van het VIP-programma wordt automatisch toegepast wanneer het totaal van de middelen op de rekeningen van de klant het vereiste bedrag bereikt.
  4. Het level van het VIP-programma wordt automatisch verlaagd als het totale bedrag op de rekeningen van de klant onder het vereiste bedrag daalt.
 3. Privileges van de deelnemers aan het programma
  1. Op elk level van het VIP-programma ontvangt de klant overeenkomstige verhogingen van cashback-betalingen (vergoedingen) en meer percentages op het rekeningsaldo:
   Het VIP-programma levelExtra cashbackbetalingen (vergoedingen)Meer percentages op het rekeningsaldo
   Zilver20%20%
   Goud30%30%
   Platinum40%40%
  2. Extra opties beschikbaar op alle levels van het VIP programma:
   1. Vereenvoudiging van de beperkingen betreffende het minimum eigen vermogen voor het bestellen van een VPS server en de mogelijkheid om de "VPS server" dienst gratis te gebruiken gedurende 1 maand als u contact opneemt met onze Live Support.
  3. De extra cashbackbetalingen (vergoedingen) worden elke dag berekend, maar slechts één keer per maand op de rekening van de klant gestort. Indien het level van het VIP-programma verandert, worden de eerdere cijfers niet herberekend.

   Voorbeeld:

   Dag een. Het handelsvolume van de klant ligt tussen 10 en 1.000 lots. De klant ontvangt 10 USD cashback (vergoeding) en zijn programmalevel is op dit moment Zilver, wat een extra 20% betekent. Het definitieve bedrag dat hij ontvangt is dus 12 USD.

   Dag twee. De klant ontvangt een extra $10 cashback (vergoeding), maar op dit moment is zijn programmalevel Goud, wat een extra 30% betekent. Op dit moment is de cashback uitkering 13 USD. De cashback uitkering van de vorige dag zal niet herberekend worden en zal 12 USD blijven.

   Dag drie. Het handelsvolume van de klant overstijgt 1.000 lots, wat de cashback uitkering verdubbelt (10% van de spread in plaats van 5%) en de cashback uitkeringen van de vorige dagen worden herberekend. Bijgevolg ontvangt de klant 20 USD + 20% = 24 USD voor de eerste dag en 20 USD + 30% = 26 USD voor de tweede dag.

  4. Extra percentages op het rekeningsaldo worden elke dag berekend op een soortgelijke manier als cashbackbetalingen (vergoedingen) en elke maand op de rekening van de klant gestort. Indien het level van het VIP-programma verandert, worden de eerdere cijfers niet herberekend.

   Het exacte bedrag van de extra percentages op het door de klant ontvangen rekeningsaldo wordt berekend op basis van de volgende formule:

   <Daily_IR> = <Client's_funds> × (<Rate_Ir> / 100 / 365) × (1 + 1 × X%)

   waarbij de parameter X% afhangt van het level van het VIP-programma dat de klant heeft op de dag van de berekening. Deze parameter blijft ongewijzigd voor elke gegeven dag, ongeacht het level van het VIP-programma van de klant op de dag waarop het maandelijkse percentage wordt berekend. Wanneer het handelsvolume van de klant naar het volgende level stijgt, wordt de Rate_IR gewijzigd en worden de vorige dagen herberekend volgens het nieuwe percentage, maar de X% parameter blijft intact voor die dagen.

  5. Cashbackbetalingen (vergoedingen) en percentages op het rekeningsaldo worden in twee stappen op de rekening van de klant gestort: Standard Vergoedingen/IR Operaties en aanvullend met passend commentaar.

   Geef een voorbeeld van cashback-betalingen (vergoedingen)

   1. Standaard operatie voor de opmerking "Vergoeding"
   2. Aanvullende operatie bij de opmerking "Vergoeding VIP bonus"

   Een voorbeeld geven van % op rekeningsaldo

   1. Standaard operatie bij commentaar "IR #13"
   2. Bijkomende operatie op de opmerking "IR #13 VIP"