Lehet tagterületet regisztrálni egy jogi személy számára?

Igen. Tagfelület regisztrálása jogi személy számára:

1. A számlát kezelő személy személyes adatainak felhasználásával regisztráljon tagfelületet.
2. Az összes szükséges dokumentum másolatát küldje el a verification@robomarkets.com címre.

A jogi személytől szükséges dokumentumok listája:

 • Cégkivonat
 • Székhelyigazolás
 • Igazolás az igazgatókról és a titkárról
 • Alapító okirat és társasági szerződés
 • Igazgatótanácsi határozat a számla megnyitásáról és az azt működtető személy felhatalmazásáról
 • LEI szám
 • Igazolás a részvénytulajdonosokról
 • Legutóbbi igazolás az adók és járulékok befizetéséről - hivatalvezető által kiállítva
 • A vagyonkezelési szerződés/megállapodás másolata (adott esetben)
 • Az utolsó pénzügyi évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés szkennelt másolata, vagy a pénzeszközök forrását megerősítő, ezzel egyenértékű dokumentumok
 • Az alábbi személyek dokumentumai:
  • Igazgatók
  • Részvényesek
  • Végső kedvezményezettek
  • Aláírók

Figyelem:

Abban az esetben, ha a tagfelület természetes személyre van regisztrálva, és az ehhez a tagfelülethez tartozó számlára korábban a természetes személy eszközölt befizetést, a számla nem kaphat „Vállalati számla” státuszt. Kérjük, regisztráljon egy új tagfelületet a jogi személynek, és küldjön kérést erről a tagfelületről.

Abban az esetben, ha a közvetlen/elsőrendű és fő részvényes egy másik jogi személy, a Társaságnak a fent említett dokumentumok alapján ellenőriznie kell a tulajdonosi szerkezetet és azon természetes személyek személyazonosságát, akik a tényleges tulajdonosok és/vagy akik a másik jogi személyt irányítják.

Minden dokumentumnak az eredetivel együtt tartalmaznia kell egy közjegyző által aláírt és lepecsételt angol nyelvű fordítást.