Uvjeti programa

Program je dostupan samo profesionalnim klijentima.

 1. Opće odredbe
  1. Profit Share bonus su dodatna sredstva koja se mogu primiti kada klijent položi bilo koji iznos novca na svoj račun i mogu se koristiti tijekom "povlačenja".
  2. Bonus možete primiti na MetaTrader 4 i MetaTrader 5 računa Fix i Pro vrsta (ECN računa ne sudjeluju u programu).
  3. Bonus se ne može primiti na račun koji već ima druga aktivna dodatna sredstva druge vrste.
  4. Bonus sredstva se automatski prenose na račun klijenta kada on položi svoj račun za trgovanje, pod uvjetom da je klijent odabrao opciju "Profit share bonus" prilikom popunjavanja obrasca za polog.
  5. Bonus se može primiti samo kada Klijent položi svoj račun putem automatskog sustava pologa u svom Članstvu. Ostali načini polaganja ne sudjeluju u programu.
  6. Ukupan iznos bonusa „Udio u dobiti” na jednom računu (ovisno o njegovoj osnovnoj valuti) ne može biti veći od 10.000 USD / 10.000 EUR / 7.800 GOLD. Maksimalan broj bonusa na jednom računu je 20.
  7. Ukupan iznos bonusa „Udio u dobiti” na svim računima (ovisno o njegovoj osnovnoj valuti) ne može biti veći od 20.000 USD / 20.000 EUR / 15.600 GOLD. Maksimalan broj bonusa na svim računima je 100.
 2. Rad s uređajem Profit Share bonus
  1. U slučaju da Klijent ima aktivni bonus na svom računu, sva sredstva na računu podijeljena su u dijelove: vlastita sredstva i dodatna sredstva.
  2. Zbroj vlastitih sredstava Klijenta u bilo kojem trenutku definira se kao umnožak glavnice računa na iznos vlastitih sredstava Klijenta.
  3. Iznos dodatnih sredstava definiran je kao umnožak računa na kapitalu dijelom svakog bonusa.
  4. Omjer između ova dva dijela koristi se za daljnje proračune. Omjer se preračunava nakon svake bilansne operacije (polog (sa ili bez bonusa) / povlačenje) i svaki put kada se otkaže Profit Share bonus ili ispune zahtjevi programa.
   1. Kada Klijent položi svoj račun, položeni iznos dodaje se vlastitim sredstvima Klijenta. Iznos od Profit Share bonus čini novu dionicu koja će se posebno uzeti u obzir prije nego što se bonus otkaže ili ispune zahtjevi za opseg trgovanja.
   2. Kada Klijent povuče sredstva, iznos koji povuče oduzima se od vlastitih sredstava Klijenta.
   3. Nakon što Klijent ispuni zahtjeve za opseg trgovanja, iznos bonus sredstava dodaje se vlastitim sredstvima Klijenta.
  5. I vlastita sredstva Klijenta i dodatna sredstva mogu se koristiti u trgovanju bez ikakvih ograničenja i ograničenja. U takvom slučaju, dodatna sredstva mogu se koristiti tijekom "povlačenja", drugim riječima, neće se otpisati s računa ako je kapital na računu manji od dodatnih sredstava dok se ne izvrši Stop Out.
  6. Dobit koju Klijent prima raspoređuje se između vlastitih sredstava Klijenta i dodatnih sredstava na njegovom računu prema trenutnom omjeru.
  7. U slučaju "povlačenja", vlastita i dodatna sredstva Klijenta koriste se prema trenutnom omjeru.
  8. Detaljne informacije o sredstvima na računu, njihovoj raspodjeli između vlastitih i dodatnih sredstava Klijenta te povijest preraspodjele sredstava nakon svake operacije bilance dostupne su na stranici "Dodatna sredstva" u vašem području za članove. Da biste vidjeli detaljne informacije, kliknite "Više".
  9. Iznos dostupan za povlačenje bez otkazivanja bonusa i iznos koji će biti dostupan za povlačenje nakon otkazivanja izračunavaju se automatski i prikazuju u vašem području za članove, na stranici sa zahtjevom za povlačenje sredstava.
 3. Povlačenje sredstava s računa s aktivnim Profit Share bonus
  1. Iznos depozita, koji je primio Profit Share bonus, postaje dostupan za povlačenje nakon otkazivanja bonusa ili kada su ispunjeni uvjeti za opseg trgovanja.
  2. Dok se ne ispune uvjeti za opseg trgovanja, Klijent može povlačiti vlastita sredstva (vidi 2.2) umanjeno za iznose onih depozita koji su dobili dodatna sredstva koja su trenutno aktivna.
  3. U slučaju da na računu Klijenta ima aktivnih Profit Share bonus, zbroj sredstava raspoloživih za podizanje izračunava se prema dvije sljedeće formule:

   <Sum_out> = <Equity> - <Extra_money> - <Deposits_with_active_Profit_Share>

   or

   <Sum_out> = <Own_money> - <Deposits_with_active_Profit_Share>

   where:

   Sum_out - the sum of the funds available for withdrawal.

   Equity - the funds on the Client's account.

   Own_money - the Client's own funds (see 2.2).

   Extra_money - the sum of extra funds (see 2.3).

 4. Ispunjavanje zahtjeva, otkazivanje i otpis Profit Share bonus
  1. Zbroj od Profit Share bonus i zbroj depozita, koji je primio dodatna sredstva, postaje dostupan za povlačenje tek nakon što Klijent učini obim trgovine (u standardnim lotovima) jednakim:

   <Number of lots> = <The Profit Share bonus sum in USD*> / 2

   * - U slučaju da Klijent položi svoj račun u drugoj valuti, sredstva se pretvaraju u USD prema internim tečajevima Društva.

  2. Pri izračunavanju obujma trgovanja za ispunjavanje zahtjeva bonus programa, uzimamo u obzir transakcije za sve raspoložive valutne parove i metale koji su otvoreni i zatvoreni nakon primanja bonusa. Transakcije koje uključuju CFDs ne uzimaju se u obzir pri izračunavanju obujma trgovanja potrebnog za ispunjavanje programskih uvjeta.
  3. Ako se bonus otkaže dok je račun u "povlačenju", iznos bonusa koji je ostao na računu bit će otpisan s računa.
  4. Samo iznos bonusa koji ostane na računu otpisuje se s računa Klijenta kada se dogodi Stop Out.
  5. Klijent ima pravo otkazati bonus koji je primio u bilo kojem trenutku u svom članstvu. U ovom slučaju:
   1. Ako je trenutni iznos bonusa veći od početnog, trenutni iznos bonusa bit će otpisan s računa klijenta.
   2. Ako je trenutni iznos bonusa manji od početnog (bonus je u "povlačenju"), iznos bonusa koji je ostao na računu bit će otpisan s računa.
   3. Iznos pologa koji je primio ovaj bonus postaje dostupan za podizanje.
  6. RoboMarkets zadržava pravo promjene pravila programa davanjem prethodne obavijesti klijentima.

  Napominjemo da je osnovni uvjet Programa RoboMarkets pravo uskratiti primanje Profit Share bonus ili otpisati bonusna sredstva s računa Klijenta bez prethodne najave i navođenja razloga.

Primjeri izračuna

 1. Kako Profit Share bonus podnosi povlačenje

  Deponirali ste 1.000 USD na svoj račun i dobili bonus od 500 USD (50%). Dionice i sredstva dostupna za povlačenje bit će definirana kako slijedi:

  Kapital računaUdio i zbroj vlastitih sredstavaUdio i zbroj bonusaSredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusaSredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa
  Kapital računa 1 500 *Udio i zbroj vlastitih sredstava 66,67% (1 000)Udio i zbroj bonusa 33,33% (500)Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa 1 000 - 1 000 = 0Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa 1 500 - 500 = 1 000

  Tada ste otvorili nekoliko pozicija koje trenutno imaju plutajući gubitak u iznosu od 1.300 USD. Kapital računa iznosi 200 USD, što je manje od zbroja aktivnog bonusa.

  Profit Share bonus se neće otpisati u takvim slučajevima i može pomoći u podnošenju povlačenja.

  Nakon promjene tržišne situacije, vaše su pozicije zaradile zaradu od 300 USD. Dio tih sredstava (prema bonus udjelu) neće biti dostupan za povlačenje. Sredstva računa bit će raspoređena na sljedeći način:

  Kapital računa 1800 *Udio i zbroj vlastitih sredstava 66,67% (1 200)Udio i zbroj bonusa 33,33% (600)Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa 1 200 - 1 000 = 200Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa 1 800 - 600 = 1 200

  * - Svi izračuni izrađeni su u USD.

 2. Kako ispuniti zahtjeve za opseg trgovanja

  Položili ste 500 USD na svoj račun i dobili bonus od 125 USD (25%). Dionice i sredstva dostupna za povlačenje bit će definirana kako slijedi:

  Kapital računaUdio i zbroj vlastitih sredstavaUdio i zbroj bonusa 1Udio i zbroj bonusa 2Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusaSredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa
  Kapital računa 625 *Udio i zbroj vlastitih sredstava 80% (500)Udio i zbroj bonusa 1 20% (125)Udio i zbroj bonusa 2 -Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa 500 - 500 = 0Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa 625 - 125 = 500

  Izvršili ste nekoliko trgovačkih operacija i zaradili ste zaradu od 600 USD.

  Kapital računa 1 225Udio i zbroj vlastitih sredstava 80% (980)Udio i zbroj bonusa 1 20% (245)Udio i zbroj bonusa 2 -Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa 980 - 500 = 480Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa 1 225 - 245 = 980

  Tada ste još jednom položili svoj račun, ovaj put 1.000 USD, i dobili ste drugi bonus od 500 USD (50%). Imajte na umu da je račun kapitala sada podijeljen u tri dijela kako slijedi:

  Kapital računa 2 725Udio i zbroj vlastitih sredstava 72,66% (1 980)Udio i zbroj bonusa 1 8,99% (245)Udio i zbroj bonusa 2 18,35% (500)Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa 1 980 - 1 000 - 500 = 480Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa 2 725 - 245 -500 = 1 980

  Izveli ste još nekoliko trgovačkih operacija i ostvarili ste zaradu od 300 USD, a ukupan opseg trgovine računa sada iznosi 63 standardna lota. To znači da su ispunjeni uvjeti za opseg trgovanja za prvi od vaših bonusa i ukupan zbroj bonus sredstava postaje vaša vlastita sredstva.

  Trenutno se udio ovog bonusa dodaje udjelu vlastitih sredstava i ograničenje povlačenja položenog iznosa koji je primio bonus više ne vrijedi. Sada je stanje na vašem računu sljedeće:

  Kapital računa 3 025Udio i zbroj vlastitih sredstava 81,65% (2 469,91)Udio i zbroj bonusa 1 IspunjenoUdio i zbroj bonusa 2 18,35% (555,09)Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa 2 469,91 - 1 000 = 1 469,91Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa 3 025 - 555,09 = 2 469,91

  * - Svi izračuni izrađeni su u USD.

 3. Povlačenje sredstava s aktivnim računom Profit Share bonus

  Položili ste 500 USD na svoj račun i dobili bonus od 125 USD (25%). Dionice i sredstva dostupna za povlačenje bit će definirana kako slijedi:

  Kapital računaUdio i zbroj vlastitih sredstavaUdio i zbroj bonusaSredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusaSredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa
  Kapital računa 625 *Udio i zbroj vlastitih sredstava 80% (500)Udio i zbroj bonusa 20% (125)Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa 500 - 500 = 0Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa 625 - 125 = 500

  Izvršili ste nekoliko trgovačkih operacija i zaradili ste zaradu od 600 USD.

  Kapital računa 1 225Udio i zbroj vlastitih sredstava 80% (980)Udio i zbroj bonusa 20% (245)Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa 980 - 500 = 480Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa 1 225 - 245 = 980

  Odlučili ste povući sva sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa (480 USD). Napominjemo da će se povučena sredstva oduzimati iz vaših vlastitih sredstava, a nakon toga će se ponovno izračunati udjeli vlastitih sredstava i bonus sredstava. Nakon povlačenja, sredstva s računa dodijelit će se na sljedeći način:

  Kapital računa 745Udio i zbroj vlastitih sredstava 67,11% (500)Udio i zbroj bonusa 32,89% (245)Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa 500 - 500 = 0Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa 745 - 245 = 500

  S još nekoliko trgovačkih operacija stekli ste dodatnih 500 USD dobiti. Napominjemo da će se ova dobit raspodijeliti između vlastitih i bonus fondova prema novim dionicama. Kao rezultat, sada je stanje na vašem računu sljedeće:

  Kapital računa 1 245Udio i zbroj vlastitih sredstava 67,11% (835,52)Udio i zbroj bonusa 32,89% (409,48)Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa 835,52 - 500 = 335,52Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa 1 245 - 409,48 = 835,52

  * - Svi izračuni izrađeni su u USD.

 4. Što se događa s Profit Share Bonus u slučaju zaustavljanja

  Deponirali ste 1.000 USD na svoj račun i dobili bonus od 500 USD (50%). Prvo će se povlačenje dionica i raspoloživih sredstava definirati kako slijedi:

  Kapital računaUdio i zbroj vlastitih sredstavaUdio i zbroj bonusaSredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusaSredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa
  Kapital računa 1 500 *Udio i zbroj vlastitih sredstava 66,67% (1 000)Udio i zbroj bonusa 33,33% (500)Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa 1 000 - 1 000 = 0Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa 1 500 - 500 = 1 000

  Tada ste otvorili nekoliko pozicija koje su rezultirale gubitkom. Dok su pozicije otvorene, bonus se neće otpisati s računa čak i ako kapital na računu postane manji od zbroja dodatnih sredstava.

  Kasnije marža računa doseže vrijednost StopOut i pozicije se likvidiraju gubitkom od 1.450 USD. Sredstva na računu bit će definirana kako slijedi:

  Kapital računa 50 *Udio i zbroj vlastitih sredstava 66,67% (33,33)Udio i zbroj bonusa 33,33% (16,67)Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa 33,33 - 1 000 = 0Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa 50 - 16,67 = 33,33

  Nakon StopOuta, aktivni iznos bonusa koji ostane na računu bit će otpisan s računa u skladu s 4.4 pravila Programa.

  Kapital računa 33,33 *Udio i zbroj vlastitih sredstava 100% (33,33)Udio i zbroj bonusa OtpisaniSredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa 33,3Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa -

  * - Svi izračuni izrađeni su u USD.

 5. Što se događa u slučaju povlačenja i otkazivanja Profit Share Bonus

  Deponirali ste 1.000 USD na svoj račun i dobili bonus od 500 USD (50%). Isprva će se dionice i sredstva raspoloživa za povlačenje definirati kako slijedi:

  Kapital računaUdio i zbroj vlastitih sredstavaUdio i zbroj bonusaSredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusaSredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa
  Kapital računa 1 500 *Udio i zbroj vlastitih sredstava 66,67% (1 000)Udio i zbroj bonusa 33,33% (500)Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa 1 000 - 1 000 = 0Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa 1 500 - 500 = 1 000

  Izvršili ste nekoliko trgovačkih operacija koje su rezultirale gubitkom od 800 USD. Stanje na računu bit će sljedeće:

  Kapital računa 700Udio i zbroj vlastitih sredstava 66,67% (466,69)Udio i zbroj bonusa 33,33% (233,31)Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa 466,69 - 1 000 = 0Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa 700 - 233,31 = 466,69

  Ako odlučite otkazati bonus dok je račun u “povlačenju”, tada će se prema članku 4.2.2 pravila Programa s računa otpisati samo iznos bonusa koji je ostao na računu . Nakon otkazivanja Profit Share Bonus, račun će imati samo vaša vlastita sredstva koja su dostupna za podizanje u bilo kojem trenutku.

  Kapital računa 466,69Udio i zbroj vlastitih sredstava 100% (466,69)Otkaz udjela i zbroja bonusaSredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa 466,69Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa -

  * - Svi izračuni izrađeni su u USD.

 6. Primjer raspodjele vlastitih sredstava i bonus sredstava

  Položili ste 1.000 USD na svoj račun, a da niste primili Profit Share bonus. Tada ste otvorili nekoliko pozicija koje trenutno imaju plutajući gubitak u iznosu od 800 USD. Kapital računa iznosi 200 USD.

  Položili ste 500 USD na svoj račun i dobili bonus od 250 USD (50%). Imajte na umu da će nakon takvog pologa zbroj vlastitih sredstava na računu iznositi 700 USD, jer će se nepotrebna sredstva pologa (500 USD) dodati trenutnom kapitalu računa (200 USD). Stanje računa nije uključeno ni u jednu formulu izračuna dionica za program "Profit Share bonus".

  Stoga će stanje na računu biti sljedeće:

  Kapital računaUdio i zbroj vlastitih sredstavaUdio i zbroj bonusaSredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusaSredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa
  Kapital računa 950 *Udio i zbroj vlastitih sredstava 73,68% (700)Udio i zbroj bonusa 26,32% (250)Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa 700 - 500 = 200Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa 950 - 250 = 700

  Nakon promjene tržišne situacije, vaše su pozicije ostvarile dobit od 100 USD. Dobit od trgovanja od trenutka primanja bonusa iznosi 900 USD (jer je povlačenje likvidirano pored plutajuće dobiti).

  Dobit će se rasporediti između vlastitih sredstava i dodatnih sredstava prema njihovim udjelima:

  Kapital računa 1 850Udio i zbroj vlastitih sredstava 73,68% (1 363,08)Udio i zbroj bonusa 26,32% (486,92)Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa 1 363,08 - 500 = 863,08Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa 1 850 - 486,92 = 1 363,08

  * - Svi izračuni izrađeni su u USD.