Interaktivni grafovi dionica

Ova je stranica posvećena jednom od najpopularnijih instrumenata za trgovanje u R StocksTrader - dionicama. Tu možete pronaći sve korisne informacije za analizu tržišta dionica: kotacije, spreadovi, kretanje cijena najpopularnijih dionica i drugih instrumenata. Možete kliknuti instrument da biste vidjeli detaljne grafove i kotacije dionica u R StocksTrader.

Svi instrumenti

InstrumentTrenutna cijena
Maksimalna cijena
Minimalna cijena
Promjena cijene
Promjena cijene, %
AGM-E-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGBAW-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGBAR-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGNCO-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGBA-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFYA-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGM-C-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGM-D-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGBAU-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGM-A-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGM-B-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGNCM-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGE-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGO-F-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGO-B-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGO-E-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGNUQ-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGNCN-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGMH-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGII-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGNCB-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGC-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGD-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGM.A-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGM-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGIIL-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGEN-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGNC-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGNCP-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGIO-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGFS-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGFSW-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AG-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGCO-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGN-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGO-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGI-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGNU-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGR-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGLE-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGHC-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFX.D-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AG.ny-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGEN.nq-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGFS.nq-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGI.ny-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGN.ny-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGNC.nq-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGO.ny-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGN.A-----
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene: