Interaktivni grafovi dionica

Ova je stranica posvećena jednom od najpopularnijih instrumenata za trgovanje u R StocksTrader - dionicama. Tu možete pronaći sve korisne informacije za analizu tržišta dionica: kotacije, spreadovi, kretanje cijena najpopularnijih dionica i drugih instrumenata. Možete kliknuti instrument da biste vidjeli detaljne grafove i kotacije dionica u R StocksTrader.

Svi instrumenti

InstrumentTrenutna cijena
Početna cijena
Maksimalna cijena
Minimalna cijena
Promjena cijene
Promjena cijene, %
AGM-E------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGBAW------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGBAR------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGNCO------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGBA------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFYA------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGM-C------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGM-D------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGBAU------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGM-A------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGM-B------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGNCM------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGE------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGO-F------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGO-B------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGO-E------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGNUQ------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGNCN------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGMH------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGII------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGNCB------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGC------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGD------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGM.A------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGM------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGIIL------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGEN------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGNC------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGNCP------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGIO------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGFS------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGFSW------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AG------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGCO------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGN------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGO------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGI------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGNU------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGR------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGLE------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGHC------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AFX.D------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AG.ny------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGEN.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGFS.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGI.ny------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGN.ny------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGNC.nq------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGO.ny------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene:
AGN.A------
Početna cijena:
-
Maksimalna cijena:
-
Minimalna cijena:
-
Promjena cijene: