RoboMarkets: važne informacije povezane s podjelom dionica NVIDIA-e od 10. lipnja 2024

10.06.2024 / 14:33

Poštovani klijenti i partneri,

NVIDIA Corporation će 10. lipnja 2024. godine provesti podjelu (split) svojih dionica. Podjela dionica je jedna od korporativnih akcija. Njome društvo povećava broj izdanih dionica za određeni multiplikator i smanjuje vrijednost svake dionice za isti multiplikator.

NVIDIA Corporation će provesti podjelu dionica 10 za 1 (1 dionica će biti podijeljena na 10).

Kako će to utjecati na pozicije i naloge?

Ako imate otvorene pozicije u dionicama NVIDIA Corporation ili planirate otvoriti takve pozicije, obratite pozornost na sljedeće promjene, koje će stupiti na snagu 10. lipnja 2024.:

MetaTrader 4 / MetaTrader 5 stvarni računi

Postupak podjele održat će se 10. lipnja i bit će dovršen prije početka trgovanja američkih dionica u 15:00 sati (prema vremenu servera).

  • Svi nalozi na čekanju (Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, Buy Stop Limit, Sell Stop Limit, Stop Loss i Take Profit) u instrumentu NVDA bit će otkazani prije otvaranja trgovanja 10. lipnja u 16:31 (po vremenu servera).

  • Što se tiče pozicija otvorenih u NVDA, početna cijena bit će podijeljena s 10 u 15:00 (po vremenu servera).

  • Obujam svake otvorene pozicije u NVDA pomnožit će se s 10.

MetaTrader 4 / MetaTrader 5 demo računi

  • Svi nalozi na čekanju (Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, Buy Stop Limit, Sell Stop Limit) u instrumentu NVDA bit će otkazani prije otvaranja trgovanja 10. lipnja u 16:31 (po vremenu servera).

  • Sve pozicije otvorene u NVDA bit će zatvorene 10. lipnja prije početka trgovanja.

Imajte na umu da ako koristite ekspertnog savjetnika (EA), predlažemo da provjerite s njegovim programerima treba li njegov kôd bilo kakve izmjene kako bi se osiguralo ispravno tumačenje podataka o cijenama nakon podjele dionica.

R StocksTrader računi

Postupak podjele održat će se 10. lipnja i bit će dovršen prije početka trgovanja američkih dionica u 15:00 sati (prema vremenu servera).

  • Tijekom postupka podjele, svi aktivni nalozi na čekanju (Buy Limit, Sell Limit, Stop Loss i Take Profit) u instrumentu NVDA bit će otkazani.

  • Za pozicije u NVDA otvorene prije podjele, početna cijena bit će podijeljena s 10 na dan 10. lipnja u 15:00 (po vremenu servera).

  • Obujam svih otvorenih pozicija u NVDA pomnožit će se s 10 na dan 10. lipnja u 15:00 (po vremenu servera).

  • Sve pozicije u bilo kojem od ovih instrumenata u istom smjeru i na istom računu bit će objedinjene u jednu novu poziciju. Ova nova pozicija imat će početnu cijenu i obujam na temelju prosječne ponderirane cijene svih pozicija koje su se držale prije podjele.

Povijesni grafovi na vašem terminalu za trgovanje bit će ažurirani kako bi odražavali nove cijene gore navedenih instrumenata.

Svi ostali aspekti uvjeta trgovanja ne mijenjaju se. Molimo vas da ove informacije uzmete u obzir prilikom planiranja svojeg trgovanja.

S poštovanjem,
RoboMarkets tim